ΠΑΤΡΑ - ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Κ.Λ.Π.ΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
 ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Κ.Λ.Π.  
Σχόλια